I dagens BT kan du lese at Vestnorsk Transportarbeiderforening oppfordrer medlemmene om å la være å betaling fra passasjerene når billettsystemet svikter. Årsaken til boikotten er at sjåførene mener det trege systemet gjør det umulig å holde rutene.

Gratis fra Vestkanten og Bønes

Da Jan Sivertsen, styreleder i Vestnorsk Transportarbeiderforening, tok bussen fra Vestkanten til byen på vei til jobb i dag, fikk han og de andre passasjerene reise gratis.

— Billettsystemet begynte å gå treigere og billetteringen skar seg. Sjåføren spurte meg hva han skulle gjøre, og jeg sa at han bare skulle la kundene gå frem og la billetteringen komme i andre rekke, sier Sivertsen.

Han har også hatt kontakt med flere andre sjåfører, blant annet på bussen fra Bønes, som har latt kundene droppe betalingen. Da kortleseren sluttet å virke på en sentrumsbuss som allerede var et kvarter forsinket, ga sjåføren passasjerene klarsignal om å reise gratis.

- Takker oss

  • Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra sjåfører som takker oss for dette. De har følt seg helt skvist og ikke visst hva de skulle gjøre når systemet streiker. Nå føler de at de har oss i ryggen til å kunne slutte å billettere. Det er en lettelse blant sjåførene, sier Sivertsen.

Det trøblete billetteringssystemet fører til forsinkede busser og frustrerte kunder. Ifølge Sivertsen er det flere sjåfører som kvier seg for å gå jobb fordi de er utslitt. Han mener dette går på helsen og trafikksikkerheten løs, og beskriver situasjonen som uforsvarlig.

— Sjåførene har ikke pauser til å gå på do engang. Og når bussen er forsinket, er det ikke Tide eller Skyss som får kjeften, men sjåføren. Jeg vet om sjåfører som er blitt sykmeldt på grunn av dette.

Etter styremøte i transportforeningen i går kveld, har de lagt ut denne meldingen på sine nettsider:

«Vi gir våre medlemmer den fulle støtte, med oppfordring til sjåførene om å konsentrere seg om å kjøre bussen, få kundene frem, så får billettering komme i siste rekke, dersom det er tid og anledning til å gjøre det».

Stille fra Skyss

Skyssledelsen er via e-post varslet om sjåføropprøret, men har tirsdag foreløpig ikke kunnet kommentere hvordan de stiller seg til saken. Heller ikke transportarbeiderforeningen har fått en tilbakemelding.

— Vi føler at Skyss prøver å bagatellisere dette, sier Sivertsen.

Foreningen har ikke planlagt flere aksjoner, men Sivertsen utelukker ikke at en politisk streik kan bli aktuelt, dersom sjåførene ikke blir hørt.

De har også truet med å koble inn Arbeidstilsynet.

Hva mener du om Skyss-problemene? Si din mening her.