— Jeg har kjørt fast over Askøybrua helt siden åpningen, sier Trygve Johannessen, som har arbeidsplassen sin hos Hydro på Sandsli.

Johannessen, for mange kjent som målfarlig spiss på Viking og Brann rundt 1980, er dermed en av de mange askøyværinger som har punget ut med rundt regnet en kvart million kroner for å betale ned byggverket som en gang var Nordens lengste hengebro.

— I tillegg betaler jeg jo også bompenger ved Strømme bro, så det har sannelig vært store nok utlegg.

Ikke trygg

Trygve Johannessen føler seg likevel ikke trygg på at han har betalt sin alle siste bompenger på Askøybrua.

— Jeg frykter at vi ikke er helt slutt med dette. Det kommer vel et nytt opplegg slik at må fortsette å betale når det har gått en tid. De trenger visst en god del penger til veiene på Askøy. Men da bør de sette opp bommer også andre steder enn på broen, slik at ikke bare pendlerne må betale, sier Trygve Johannessen.

Spørsmålet om, og eventuelt når nye bompenge blir innført for å finansiere nødvendig opprustning av veiene på Askøy, er langt fra avklart. Det som er avklart, er at Autopass-installasjonen i Olsvikdalen skal fjernes så snart som mulig etter at anlegget slås av klokken 12 i dag, lørdag 18. november.

Fjerner bommen

— Vi har en klar avtale med Statens vegvesen om at de skal sørge for å demontere bompengeinstallasjonen. I tillegg skal veien forbi bompengestasjonen ordnes på en slik måte at alle spor etter bompengeordningen forsvinner, sier Kjell Ove Helland i Askøybrua AS til Bergens Tidende.

Helland opplyser at dette arbeidet til sammen er beregnet til ca. én million kroner. Regningen skal betales fra bompengeinntektene. Også det er en del av avtalen mellom Askøybrua AS og Statens vegvesen, opplyser Kjell Ove Helland.

Sunde, Helge