— Basert på de gode målingene er det ikke lenger helsemessig og juridisk grunnlag for å fortsette det ekstraordinære tiltaket med par-/oddetallskjøring, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hun oppfordre likevel bergenserne til å ta hensyn og la bilen stå i dagene fremover.

De øvrige tiltakene (sambruksfelt, parkeringsrestriksjoner, ekspressbusser og gratis innfartsparkering på virkedager) opprettholdes inntil videre.

Takker innbyggerne

Kommunen benyttet helsetjenesteloven som hjemmel da de innførte kjøreforbudet.

— Etter stabilt lave tall i dag, ser vi ikke lenger grunn til å fortsette. Dette var ikke et tiltak som ble innført med lett hjerte, og vi vet at det har skapt store utfordringer. Vi ønsker å takke alle som faktisk har tatt hensyn til dette, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Byrådet vil følge utviklingen i luftkvalitet kombinert med værsituasjonen fremover.

Ikke friskmeldt

  • Vi friskmelder ikke Bergen. Alle de andre tiltakene fortsetter, og vi oppfordrer folk sterkt om å la bilen stå fordi vi vet at vi fort kan få kaldt klima i neste uke. Vi er opptatt av å ikke få en ny slik situasjon, sier Rastad.

- Er det aktuelt å gjeninnføre tiltaket neste uke?

— Dersom det blir en ny ekstremsituasjon, vil man kunne gjøre det på nytt. Men det er ikke noe ønske.

For å informere innbyggerne har kommunen bestilt annonseplass på førstesiden av både Bergens Tidende og Bergensavisen i morgen.

— Vi oppdaterer nettsidene våre og regner med mye redaksjonell omtale. Slik håper vi at nyheten vil spre seg, sier Rastad.

Skryt fra regjeringen

I ettermiddag satt byrådsleder Monica Mæland, klimabyråd Lisbeth Iversen og helsebyråd Christine B. Meyer i et nytt videomøte med regjeringen. Ifølge Mæland var det mye ros å hente fra statsrådene.

— Vi fikk mye skryt for måten vi har håndtert situasjonen på, og støtte for tiltakene som er iverksatt.

— Mange lovlydige

Byrådslederen forteller om enormt påtrykk fra byens innbyggere på telefon og e-post både til politi, Statens vegvesen og kommunen i hele dag. Aldri før har så mange besøkt kommunens nettsider.

— Det tyder på at veldig mange har fått med seg informasjonen, og ønsker å undersøke detaljer knyttet til dette, sier Mæland.

Inntrykket hennes er at de fleste har fulgt henvisningen fra kommunen i dag.

— Det er veldig mange lovlydige, og så er det noen som ikke har hatt mulighet til å forholde seg til det fordi de fikk informasjonen for sent.

Skal jobbe med nasjonale beredskapsplaner

I møtet med statsrådene inviterte byrådet seg selv til Oslo for å evaluere håndteringen av situasjonen.

— Vi skal gå gjennom beredskapsplaner knyttet til tilsvarende situasjoner, både her og andre steder. Vi fikk positiv respons fra regjeringen, sier Mæland.

Mæland er glad for gode målinger i Bergen sentrum i dag, og sier det ikke er aktuelt med flere tiltak.

- Er det været eller tiltakene vi kan takke de gode målingene for?

— Det er en kombinasjon av vær og vind, og at trafikken er redusert med opp mot 30 prosent siden mandag.

De gode målingene viser at bergenserne er i stand til å være med på en dugnad når det trengs, sier Mæland.

Var det riktig å oppheve tiltaket? Si din mening her.

ØRJAN DEISZ