Vegvesenet presenterte tre mulige broløsninger over Sognefjorden på fjordkryssing-symposiumet «Strait Crossings» i Bergen i dag:

  • Hengebro.
  • Flytebro.
  • Verdens første rørbro. Den undersjøiske rørbroen, eller rørtunnelen, regnes som det mest spektakulære forslaget blant de tre løsningene Vegvesenet har lagt frem.

Se Statens vegvesens videopresentasjon her!

Science fiction?

Rørbro er en av flere dristige løsninger som diskuteres når 240 veieksperter fra hele verden samles for å presentere ny bro— og tunnelteknologi. Fergefri E39 er et hett tema på symposiet. Syv fjorder langs E39 skal i fremtiden krysses med bro eller tunnel, istedenfor ferge.

— Vi har verdens vanskeligste kyststripe, topografisk sett, sier Olav Ellevset, Vegvesenets prosjektleder for Ferjefri E39.

Illustrasjon: Statens vegvesenSPEKTAKULÆR: En undersjøisk rørbro vil ikke være forankret i den dype Sognefjorden, men forankres i potonger som flyter i overflaten av fjorden.

Sognefjorden anses som den hardeste nøtten å knekke. Den 1300 meter dype fjorden er Norges dypeste, og dermed den teknisk mest utfordrende fjorden å brolegge.

— Men vi er sikre på at det er teknisk mulig å bygge alle de tre broene vi har presentert for Sognefjorden, fastslår prosjektlederen.

Norske broer strekkes stadig lengre og forankres dypere, takket være forankring- og flyteteknologi fra oljeindustrien. Walter Gratnz fra USA er en av verdens fremste tunneleksperter. Han roser norsk bro- og tunnelteknologi.

— Rørbro er kanskje den beste løsningen her, for en smal og lang hengebro er mer utsatt for storm. Teknologien er på plass, så dette er egentlig et spørsmål om økonomi, sier Grantz.

- Verdens første

En rørbro vil ikke forankres i bunnen, men kun være forankret til pontonger som flyter i overflaten av fjorden. På innsiden vil den likne mye på en vanlig tunnel. En slik bro har aldri blitt bygget før.

— Vi er ikke ute etter å sette rekorder. Vi er på jakt etter den enkleste løsningen som samtidig innfrir alle krav, sier Ellevset.

Men prosjektlederen vedgår at forslaget om flytende rørtunnel er ambisiøst.

— Å bygge verdens første rørbro i Sognefjorden, som er såpass bred og dyp, er kanskje å gå litt hardt ut. Vi leter nå etter et sted hvor vi kan prøve ut brotypen i mindre skala først, sier Ellevset.

Hva synes du om planene? Syng ut i kommentarfeltet!

Illustrasjon: Statens vegvesen