• Følg ulykkesveien E39 over Stord i videoen nederst. E39 er den farligste veien på Vestlandet, og aller verst er det på Stord. Siden 2000 har det vært 27 ulykker på øyen, langs en strekningen som er omtrent 35 km lang.

De to strekningene der ulykkene skjer oftest på E39, ligger begge sør på Stord. På den ene, langs Ådlandsvatnet, har det skjedd syv alvorlige ulykker på drøyt én kilometer. Litt lenger sør har det skjedd fire ulykker på en halv kilometer.

De mange ulykkene førte til at ordfører Liv Kari Eskeland i fjor høst krevde handling.

— Begeret er fullt. Vi kan ikke leve med så mange ulykker, sier Eskeland til bt.no.

Ordføreren mener flere kryss og svinger er farlige og uoversiktlige. På lang sikt er målet en ny E39-trasé. I så fall skal lokaltrafikken gå på den gamle traseen.

I Norge er det bare E6 som har flere alvorlige ulykker enn E39. Fjoråret ble det verste ulykkesåret på over ti år, med åtte omkomne på E39 i Hordaland. Til sammenligning døde 16 personer i hele det forrige tiåret.