Alle operasjonar som skulle skjedd mandag og tirsdag er avlyst. De ansatte får ikke lov til å bruke utstyret før det er avklart om det er skjedd brudd på lover og reglement for innkjøp.

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest sier at det fortsatt vil bli utført ortopedioperasjoner ved sykehuset; pasientene skal ikke lide mens helsemyndighetene behandler saken. Helse Førde har fått ansvaret for å overvåke at operasjonsvirksomheten foregår i forsvarlige former.

Strenge regler

Helseforetakene har strenge retningslinjer å forholde seg til når det gjelder kjøp av utstyr.

— Er det mistanke om at det kan ha vært en form for samrøre mellom legen og utstyrsleverandøren Brown Medival?

— Det vet vi ingen ting om. Vi har ingen indikasjoner på hvorfor dette firmaet er valgt. Foreløpig er vi bare interessert i å få kartlagt hva som har foregått og hvorfor, sier Sandal.

Brukes ikke andre steder

Hun kan ikke huske tilsvarende saker i Helse Vest, men sier at ledelsen har hatt flere møter med helseforetakene for å forsikre seg om at anbudsregler og loven om offentlige innkjøp følges.

Granskningen som Helsetilsynet nå skal foreta, omfatter også selve operasjonsmetodene.

— Det er fordi metodene som blir brukt i Lærdal, ikke brukes ved andre sykehus. Vi vil forsikre oss om at vi er på rett kurs, sier hun.

Eneste leverandør

Rune Erik Pilegård i Brown Medical sier at firmaet helt frem til for et drøyt år siden var det eneste som kunne levere utstyret ortopedikliniken i Lærdal bruker. Nå er det kommet en konkurrent som tilbyr tilsvarende utstyr.

Fagdirektør Odd Søreide i Helse Vest sier at det var helt tilfeldig at denne saken dukket opp nå, dagen før helseminister Sylvia Brustad skulle ha et viktig møte om fremtiden for ortopediklinikken i Lærdal. - Vi måtte rydde opp i denne saken når den dukket opp, uansett spekulasjoner om tidspunktet, sier han.