Mennene traff hverandre like etter at en av dem var blitt prøveløslatt fra Bergen landsfengsel i august 2006, der han sonet en dom for vinnings -og narkotikaforbrytelser.

Det første partiet med hasj ble innkjøpt i Bergen i midten av september 2006, og ble i løpet av et par uker videresolgt til flere kjøpere i Førde-området. Kontanter fra salget ble brukt til å kjøpe nye 1,9 kilo hasj i Bergen i begynnelsen av oktober. Mennene ble pågrepet umiddelbart etter at de kom tilbake til hjemstedet med det siste partiet.

Fjordane tingrett har dømt to av de tiltalte til fengsel i ett år og tre måneder, mens den siste ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder.

De må også betale tilsammen 87 000 kroner til statskassen.