Det er 35.000 kroner over takst, og gir en kvadratmeterpris på nesten 33.000 kroner.

— Kjøperen kjøpte leiligheten til sin sønn, som studerer, opplyser mekler i Postbanken Eiendomsmegling, Holger Schancke Nielsen. Selv dersom kjøperen hadde vært nødt til å låne hele kjøpesummen, vil de månedlige utgiftene neppe overstige hva det ville ha kostet å leie en hybelleilighet med tilsvarende standard og beliggenhet. Ifølge en beboer i det aktuelle leilighetskomplekset, er tilsvarende boliger leid ut for 4000-5000 kroner i måneden.

Selgeren av leiligheten kjøpte det lille krypinnet da hun selv studerte i 2000. Den gang var prisen 350.000 kroner. Selger har både finansiert studiene og tjent penger på å eie fremfor å leie - og ifølge mekler Schancke Nielsen har også kjøperen gjort en god investering.

— Hvis markedet holder seg sånn noenlunde, vil leiligheten være mer verdt allerede til neste år, spår han.

BT skrev i går at de lave rentene og det vanskelige leiemarkedet i Bergen sentrum har fått byens studenter til å stime til visninger. Stadig flere lokkes til å kjøpe egen bolig, fremfor å friste en dyr og kummerlig leieboertilværelse.

En bijobb ved siden av studiene er ofte en forutsetning for å få lån, men de kommende akademikerne skal være oppmerksom på at de ikke kan tjene mer enn 100.000 brutto i året uten at det går ut over stipendandelen fra Lånekassen. Av hver krone du tjener over 100.000 kroner, blir 60 øre av stipendet automatisk gjort om til lån.