RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

Pengene har rullet fort for Sigbjørn, Geir og Jan Erik Hæve de siste årene. Bare i fjor kjøpte de eiendommer for 56 millioner kroner i området mellom Korskirken og Domkirken. I tillegg har de sikret seg fire adresser i Strandgaten og Vaskerelven.— Vi regner med å bruke ytterligere 85 millioner - minst - på renovering og investeringer bare i Tanks-kvartalet, sier Sigbjørn Hæve. Ingen hvite snipper Flere tusen kvadratmeter bygningsareal skal bygges om, pusses opp og deretter leies ut. Og brødrene trekker gjerne selv i arbeidsklær for å gjøre sin del av kroppsarbeidet. Det er lite som minner om hvitsnipp-investorer når guttene river kledninger, bærer murstein eller langer materialer.De eier en tredel hver av selskapet Pallas A/S, som startet med veimerking i 1990. I fjor var selskapet den av de private aktørene som la ut mest veimerking. Statens Vegvesen står for nitti prosent av oppdragene. Eier kraftverk - Det er stort sett bare sesong for veimerking fra april til oktober. Vi trengte litt jevnere inntekter og aktivitet hele året. Det kan være lurt å ha flere bein å stå på, sier Sigbjørn Hæve, som har det administrative ansvaret i familieselskapet.Flere bein er det utvilsomt blitt. Også et kraftverk på Hop, med to rørgater i Nesttunvassdraget, inngår i Pallas" forretningsvirksomhet. Hensikten med kjøpet var å lære litt om bransjen og kraftmarkedet, ifølge daglig leder. I fjor høst sikret selskapet seg størstedelen av det som i kommunale sakspapirer kalles K13 - Tanks-kvartalet.- Vi gikk inn i markedet på et meget gunstig tidspunkt. Timingen var perfekt. Eiendomsdelen av selskapet har på mange måter dratt seg selv, sier Sigbjørn Hæve. Full renovering Planene deres for området er store:- Dette er et strøk med utrolig potensiale. Det er stille og rolig, og samtidig utrolig sentrumsnært. Vi ser for oss små butikker og serveringssteder i Tanks-kvartalet, kombinert med familieleiligheter og et åpent bytun i midten. Med nytt gatelegeme, gatebelysning og parkeringsmuligheter kan dette bli meget smakfullt. Vi håper bare kommunen gjør alvor av sine planer om å gjøre Skostredet og Østre Skostredet til gågater, sier Sigbjørn Hæve. Eiendomsutvikling er nå blitt hovedvirksomheten for Pallas. Men fremdeles hender det at Geir Hæve setter seg i bilen og merker vei etter endt arbeidsdag i Vågsbunnen. Så lenge det varer.

FAMILIEFORETAK: Jan Erik, Sigbjørn og Geir Hæve eier en tredjedel hver av selskapet. Foto: Gidske Stark