PETTER NATVIG

FRED IVAR KLEMETSEN (foto)

— Vi er kjempeglade og lettet, sier Lena Brungot på vegne av det saksøkende paret til BT.

De er for øvrig tilbakeholdne med å kommentere dommen nærmere, ettersom selgeren av huset har muligheten til å anke.

Ukjent fuktproblem

Stridens kjerne sto om hvorvidt selgeren kjente til fuktproblemet i kjelleren da han solgte murvillaen i Ibsensgate 76.

Selgeren, som er tømrermester, benekter at han kjente til fukt i kjelleren. Han «har ingen fagkunnskap om fuktproblemer», sier hans advokat i et brev. Han viser også til at heller ikke Notars mekler skal ha merket noe som tydet på fuktproblemer, på tross av at mekler «var i kjelleren et tjuetall ganger».

«Fin nese»

Det var i fjor sommer at paret var på visning i boligen, som i annonsen ble beskrevet som en «sjarmerende murvilla på Kronstad». Prisantydningen var satt til 2,5 millioner kroner, og dette ble også den endelig salgssummen.

Fordi de planla å leie ut underetasjen, skal de på visning ha spurt spesifikt om kjelleren var tørr. Både selger og mekler skal ha svart bekreftende på dette. Mekleren fra Notar skal også ha sagt at han «hadde en fin nese og ville kjent det dersom det var fukt».

Allerede dagen etter overtakelse merket de nybakte huseierne fuktighet i gulv og vegger i kjelleren på huset. Saksøkerne kontaktet en takstmann som ved hjelp av måleapparat konstaterte høy fuktighet i hele kjelleretasjen i tillegg til råte i bærebjelker.

Flere mangler

Paret har siden bodd i huset og blitt oppmerksom på flere mangler. Det skal være en feil på det elektriske anlegget og en lekkasje i taket på loftet. Tilbud de har innhentet innebærer at totale utbedringskostnader ville kostet dem om lag en halv million kroner.

Det saksøkende parets advokat er glad for medhold i retten:

— Vi er veldig fornøyde med medhold. Vi mente vi hadde en god sak på grunn av vesentlige feil i boligen, sier advokat Gunnar Aase.

Selgeren ville ikke kommentere dagens domfellelse og det lyktes ikke Bergens Tidende å komme i kontakt med hans advokat.

Tapt fullstendig

Bergen tingrett gir det saksøkende paret fullt medhold, med unntak av lekkasjen på loftet fordi det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at dette var en mangel på tidspunktet for overtakelse. Retten sier videre i dommen at selgeren har «tapt saken fullstendig».

Han må derfor tilbakeføre kjøpesummen i tillegg til utgifter kjøperne har hatt til tinglysing og dokumentavgift, totalt nesten 2,6 millioner kroner. Selgeren er i tillegg pålagt å betale saksomkostninger på 82.000 kroner. Han har nå fire uker på å bestemme seg for om han vil anke saken videre i rettssystemet.

FUKTIG: Dette huset i Ibsensgate 76 hadde vesentlige mangler da det ble solgt. Kjøperen fikk rett til å heve kjøpet i en fersk dom fra Bergen tingrett i går.