Oppheim Hotell er påkosta meir enn 60 millionar kroner og framstår som flunkande nytt.

Ombygginga vart initiert av Myrkdalen-gründer Even Hegbom og tidlegare finansbyråd i Bergen, Trond Tystad. Dei såg mørke skyer i horisonten i framkant av finanskrisa, og nytta opsjonen til å hoppa av karusellen. Arbeidet er fullført av andre, men det enda med dundrande konkurs i haust.

Halvdusinet fullt Pedersen, kona og to døtrer eig frå før fem hotell i Hardanger (i Ulvik, Eidfjord og Øystese), kongresshallen i Ulvik, eit lite reiarlag (turistskyss) og eit lite transportfirma (limousinar mm.) gjennom P O Pedersen Holding AS.

Om ikkje grossist i hotell, så eig familien halve dusinet fullt, og eit aldri så lite byhotell står på ønskjelista.

— Berre kjøkenet står att å modernisera, og det gjer vi no, seier Pedersen om det nykjøpte hotellet på Oppheim.

Han har også kjøpt inn utstyr til SPA-avdelinga som har fått plass i det ombygde hotellet.

Hotellmannen Kurt Tyssøy og sambuar Åse Thorine Hansen er tilsette som vertspar. Dei driv no den provisoriske ekstrakafeen ved skiheisen i Myrkdalen.

Sal og attendeleige Pedersen vil vidareføra opplegget med å selja seksjonerte husvære til private. Eigarane som vil, kan leiga husværa attende til hotellet, til bruk som hotellrom.

Voss Sparebank taper rundt rekna seks millionar kroner på konkusen, eit beløp som den solide lokalbanken forlengst har skrive av.

– Det er alltid surt å tapa pengar, men vi får gle oss over at verdiane blir i bygda, og ikkje går utanbygds, seier banksjef Kjell Bø.

Nøyaktig kor stort tapet blir, avheng av utfallet av rettsaker som venteleg vil koma i kjølvatnet av konkursen.

Bø er innstilt på å yta lån til dei som vil kjøpa seksjonar i hotellet, også utanbygdsbuande, så sant dei passerer kredittvurderinga.