Overgrepene startet i 2002, da jenten fylte 14 år, og holdt på til 2004. Bergen tingrett ser imidlertid ikke bort fra at de kan ha startet før dette.

Jenten ble kjent med mannen gjennom en slektning og fikk i jobb i 37-åringens bedrift. Som kompensasjon skulle han kjøpe en hest til henne og betale utgiftene knyttet til hesteholdet.

Overgrep i stallen

Mannen skal raskt ha utnyttet bekjentskapet seksuelt. Han skal ha hatt seksuell omgang med jenten både hjemme hos seg selv og i stallen. Da jenten ville at overgrepene skulle stoppe, truet mannen med å ta fra henne hesten og arbeidet.

Jenten hadde i perioden store problemer hjemme og fikk psykiatrisk hjelp. Reaksjonene hun har fått knyttes til overgrepene og virker kroniske. Ifølge psykologen hennes oppfattet jenten hestene som hennes ”eneste kontinuerlige mestringsarena og i perioder det eneste sted hun har kjent indre ro og trygghet”.

— Ble truet til å fortsette

Retten la til grunn at 37-åringen kjente til disse forholdene, og at han likevel valgte å utnytte hennes vanskelige situasjon til å skaffe seg selv seksuell omgang.

Mot slutten av 2005 sa jenten igjen at hun ville ut av forholdet. 37-åringen truet igjen med å ta fra henne hesten og arbeidet. Jenten valgte da å gi slipp på dette.

Tok opp samtale

37-åringen hevdet at jenten ikke hadde noe bevis for at de hadde hatt sex, og som en følge av det tok hun opp en samtale på mobiltelefonen sin. I samtalen innrømmer mannen å ha hatt se med henne.

I retten nektet ikke 37-åringen for at det var hans stemme på telefonen, men hevdet at jenten hadde fabrikkert samtalen. Han hevdet også at overgrepene aldri fant sted, men at anklagene er en hevn fordi han ikke kjøpte utstyr til hesten vinteren 2006.

Dette trodde ikke retten på, og dømte mannen ni måneders fengsel. Han må også betale 60.000 i oppreisningserstatning til jenten.