TOR LEIF PEDERSEN

Det bekrefter Sven Åge Hjortland i Hatteland Computer overfor TV Haugaland.

Jacob Hatteland fra Vats i Rogaland eier Hatteland Gruppen, som sysselsetter 250 ansatte og omsetter for 1,2 milliarder kroner.

Etter en hektisk budrunde 2. desember solgte EiendomsmeglerVest den meget spesielle eiendommen. Hardangerveien 48 A var inntil i september i år en strengt hemmelig tele— og sambandssentral for Forsvaret.

Hardangerveien 48 A ble etablert i 1958, under den kalde krigen. Anlegget har vært brukt til et strengt hemmelig telefon-, radio- og dataanlegg. Det som er synlig av eiendommen over jorden, er en anonymt useende og beliggende murbygning i to etasjer med garasje.

Dette er et kombinert bolig- og kontorbygg og er nabobygg til Køff Asko sitt anlegg like ved rundkjøringen på Midtun. Et stykke inne på tomten ligger et lite hus som ser ut som et lite lagerbygg. Dette var et radiolinkhus som sendte og mottok radiosignaler til og fra store deler av Norge. I denne bygningen var det også adgang til en lang og bratt trapp i tunnel ned til en diger fjellhall på 650 kvadratmeter. Her lå selve sentralen.

Ukjent kjøper

Anlegget var i bruk helt frem til september i år. I forbindelse med omleggingene i Forsvaret, ble anlegget lagt ned og nedklassifisert og eiendommen med bygninger og fjellhaller lagt ut for salg.

Kristoffersen forteller til BT at Garnes leir blir lagt ut for salg innen kort tid. Det er kontakt mellom Skifte Eiendom og Bergen kommune om eventuelt salg av Forsvarets område på Kvarven. Om kort tid skal det også legges ut for salg et 156 mål stort område på utsiden av Forsvarets gjerde på Flesland flyplass. Kristoffersen sier dette området i reguleringsplanen er utpekt for næringsformål med 50 prosent utnyttelse av tomten.

HEMMELIG: Denne grå murbygningen inneholdt topphemmelig sambandssentral for Forsvaret helt frem til september. I går ble eiendommen solgt på det åpne markedet.<br/>FOTO: KNUT STRAND
SENTRALEN: Dypt inne i fjellet var dette selve hjernen i sambandssentralen. Rommet ble ribbet for utstyr før eiendommen ble lagt ut for salg.