Polske Dariusc Buczak (43) kjøpte onsdag Matre skule for 410.000 kroner, med forbehold om at det blir politisk godkjent av formannskapet i Kvinnherad kommune.

Gjennom tolken Renata Vårli forteller Buczak at han foreløpig ikke har noen konkrete planer for skolen.

— Jeg vil flytte dit i løpet av året og bygge en del av skolen om til bolig. Så vil jeg prøve å finne ut hva det kan være behov for i lokalsamfunnet, og planlegge bruken ut i fra det, sier Buczak via sin tolk.

Intensiv budrunde

— Vi er veldig fornøyde med salget, sier Grethe Sandvik, eiendomsforvalter i Kvinnherad kommune.

Hun forteller at det var seks budgivere med i kampen om å sikre seg den gamle skolen. De fleste falt av etter at budene gikk over hundre tusen kroner. Da var det to budgivere som kjempet om skolen til Buzcak fikk tilslaget.

— Kjøperen virket positiv og grei. Vi håper og tror at dette vil bli godtkjent av formannskapet, sier Sandvik.

Om kjøpet blir godkjent vil sannsynligivis bli avgjort på møte i formannskapet 3. april.

Lokket til Matre av naturen

STOR TOMT: Med skolen følger en tomt på syv og et halvt mål.
Finn.no/Kvinnherad kommune.

Buczak har vært i Norge i 7 år og bor for tiden i Skien. Han forteller at han er lei av å bo i byen og trives best i nærheten av naturen.— I Matre vil jeg finne på noe å gjøre som også kan gagne lokalsamfunnet og som ikke bare er i min egen interesse, forteller han via sin tolk.

Til å begynne med tenker han å ta på seg byggeoppdrag for å tjene til livets opphold, mens han prøver å finne ut hva som kan være nyttig og lønnsomt å drive med på skolen.

Buczak synes beliggenheten er spennende, med fjord, fjell og isbre i nærheten.

- Vil ha aktivitet på tomten

Matre skule har stått tom siden 2007. Grethe Sandvik forteller at bygningen fra 1960-tallet er slitt og at det vil kreve mye arbeid å sette den i stand.

— Det er ikke noe kjekt når bygninger står til nedfalls i en bygd, sier Sandvik.

Sandvik forteller at kommunen stiller seg positive til at det nå kan bli ny aktivitet på skolen.

— Det er veldig ønskelig at bygget blir opprustet og vedlikeholdt, og at det kommer ny aktivitet i bygget, sier hun.

Bygningen og tomten er regulert til offentlig bruk, så Buzcak må søke om dispensasjon for å få bruke det til bolig eller andre formål.

— Jeg vil tro at han har gode muligheter for å få dispensasjon til å bruke eiendommen til det han ønsker, så lenge det ikke er til sjenanse for naboer, sier Sandvik.