— Dagens billettsystem på Bybanen gjør uskyldige passasjerer til kriminelle. Det er helt uhørt at Skyss kan gjennomføre så hyppige kontroller så lenge billettsystemet er så upålitelig som det er nå. I stedet burde Skyss ha personale til stede på stasjonene som kunne hjelpe passasjerene ved billettkjøp, sier han.

Han har allerede klaget til Skyss på boten på 750 kroner for boten han ble ilagt da han og kjæresten tok Bybanen fra Fantoft til Byparken forrige fredag.

Godkjent kjøp

  • Før vi skulle gå på banen kjøpte jeg enkeltbillett til venninnen min på billettautomaten på bybanestoppet. Automatens skjerm både godkjente og bekreftet kjøpet da jeg betalte med kort, forteller Eliston.

Stor var forbauselsen da kontrolløren ikke kunne finne igjen billettkjøpet på Skysskortet hans.

— Kontrolløren fant bare månedskortet. Jeg ble derfor ilagt kontrollgebyr selv om jeg var sikker på at jeg hadde betalt for enkeltbillett før vi gikk på Bybanen.

Ut og inn på konto

Da Eliston kom hjem, sjekket han kontoen sin for å se om han var blitt trukket for beløpet.

— Det var han. Men i tillegg var beløpet satt tilbake på kontoen umiddelbart etter det var trukket. Hvorfor dette hadde skjedd, vet jeg ikke, sier han.

«Jeg føler meg ført bak lyset», skriver Eliston i klagen. Han etterlyser en tydelig veiledning på hver stasjon som på lettfattelig vis forklarer hvordan man kjøper billett - og hvordan billetten skal valideres på banen.

Oppmerksomme

Kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Ingrid Dreyer, sier at det vanskelig å kommentere enkeltsaker, men at Skyss vil se nærmere på klagen.

— Vi er veldig oppmerksomme på at problemer med billettsystemet kan være årsak til at kunder ikke har betalt, spesielt om bord i Bybanen. Prinsippet er at kunder ikke skal bli skadelidende for slike problemer, og det prøver vi å ta hensyn til i behandlingen av gebyrsaker, sier hun.

Kontrollørene skal derfor utvise skjønn i det enkelte tilfelle, men de kan ikke alltid vite hundre prosent sikkert hva som har skjedd, for eksempel dersom de ikke har fått melding om feil på billettautomat. I så fall vil de skrive ut tilleggstakst til kunden.

Alle klager gjennomgås

  • Rutinen er at alle gebyrer som er ilagt blir gjennomgått hos oss, og at tilgjengelige fakta blir sjekket før det sendes faktura til kunden, sier Dreyer.

— Dersom man i gjennomgangen ser at kunden av ulike årsaker ikke skal ha gebyr, for eksempel hvis automaten har vært ute av drift, blir saken tatt ut av systemet, og det blir ikke sendt noen regning, sier hun.

Kunden 14 dagers klagefrist etter mottak av bot. Etter klagebehandling hos Skyss har kunden ytterligere 14 dager på seg til å klage på nytt.

- Glipper skjer

— En del av klagene fører til at gebyret blir strøket, sier Dreyer.

Hun opplyser at det finnes et system med SMS-varsel til kontrollørene når billettautomater er ute av drift.

— Men vi er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder prosedyrer, så det kan forekomme at det skjer en glipp og at kontrolløren ikke får melding. Slike tilfeller vil normalt bli luket ut av systemet før kunden mottar faktura, sier hun.