Claus Kvamme i bokbyen kan berre konstatere at dei har slike gjestar alt for sjeldan.

— Mobilen min ringte og ein stemme spurde om vi hadde så mange barnebøker at det var plass i ein Mercedes. Eg sa at deg skulle late seg gjere, seier han til NRK Sogn og Fjordane.

Men det viste seg fort at bilen deira ikkje var stor nok til alle bøkene dei ynskte. For då ekteparet frå Lillehammer-traktene kom fram til Fjærland, tok dei først ei runde og såg på alle barnebøkene før dei verkeleg slo til.

— Dei kom tilbake og hadde det forslaget at dei skulle kjøpe alt i eit bestemt rom. Bilen var ikkje stor nok, så dei måtte komme igjen for å hente resten, seier han.

Totalt reiste dei med avgarde med rundt 1500 bøker. Kvamme vil ikkje ut med kven som har kjøpt bøkene, men seier ekteparet hadde planar om å byggje opp eit barnebibliotek i samband med ein leikepark. Bokseljaren er glad for at bokbyen no har sikra seg viktige inntekter. Og ekteparet er sjølvsagt velkomne tilbake til Fjærland.

— Vi skal heise flagget viss vi høyrer at dei kjem, seier han.

JAN M. LILLEBØ