Bergen tingrett karakteriserer den unge mannen som notorisk vinningskriminell. Ifølge dommen finansierer han sitt livsopphold med denne type kriminalitet; blant annet ved å kjøpe og selge stjålne ting.

Denne gangen fikk han, ifølge sin egen forklaring, tilbud om en lang rekke gjenstander, blant annet 56 briller/solbriller, fem fotoapparat og tre bærbare datamaskiner.

Verdien er senere anslått til ca. 60.000 kroner, men han betalte «kun» 30.000.

– Jeg hadde en mistanke om at dette var tyvegods, innrømmet han i retten.

Mannen har ingen fast bolig, er uten inntekt og er tidligere straffet tre ganger, blant annet for grovt tyveri.