«Skandi Beta» hadde vært til salgs i ett år da Redningsselskapet kjøpte fartøyet fra Austevoll Supply Shipping. DOF Management bemannet og drev fartøyet frem til nyttår. DOF Management er eid av morselskapet DOF Holding, der Magnus Stangeland er aksjonær. Broren Oddvar sitter både på eiersiden og i styret .

På grunn av Magnus Stangelands nære bånd til supplymiljøet i Austevoll, ba Redningsselskapets generalsekretær Monica Kristensen Solås om at presidentens habilitet ble vurdert. Oppdraget gikk til Deloitte & Touche, Redningsselskapets revisor. Konklusjonen var at Stangeland ikke var inhabil. Deloitte & Touche var for øvrig også revisor for selgeren av «Skandi Beta», Austevoll Supply Shipping.

I forrige uke gikk millionærtrioen Hans Herman Horn, Atle Bergshaven og Johan F. Kroepelien ut og krevde gransking av omstendighetene rundt kjøpet av det 23 år gamle ankerhåndterings-fartøyet. Landsrådet og sentralstyret avviste kravet.

Ikke i vedtektene

— Det ville ha vært nyttig for alle parter med en slik gransking. Her er flere sider ved denne saken som burde ha vært belyst, sier skipsreder Atle Bergshaven til Bergens Tidende.

I brevet til Redningsselskapet pekte trioen på at det ikke er hjemlet i vedtektene at selskapet skal drive kommersiell virksomhet.

«Ikke konstruktivt»

President Magnus Stangeland opplever kravet om gransking som en mistenkeliggjøring av hans rolle i saken.

— Jeg kan vanskelig se det annerledes. Det ser ut for at de har innledet valgkampen foran årsmøtet i mai. Dette utspillet var overhodet ikke konstruktivt. Disse tre burde ha visst at slike ting må tas tjenestevei gjennom lokallagene, sier han.

— Hvordan er båndene mellom deg og selgerne av «Skandi Beta».

— Jeg snakker med mange her i Austevoll, jeg. Jeg isolerer meg ikke på kontoret, sier den tidligere stortingsrepresentanten for Sp.

FORTØRNET: Redningsselskapets president, Magnus Stangeland, føler seg mistenkeliggjort i forbindelse med kjøpet av «Skandi Beta».