— Vi holder på med en utbygging og har flere butikker som ikke er i drift, forteller daglig leder Vidar Aasebøe ved Åsane Senter.

Han anslår at rundt 30 av senterets til sammen 80 butikker er berørt av ombyggingen.

— Byggingen er først ferdig til julehandelen. Nå blir butikker flyttet på, noen har midlertidige lokaler, og det er ikke så lett å finne frem, sier han.

Til sammen omsatte de 12 største kjøpesentrene i Hordaland for 5,2 milliarder kroner i fjor. Det var drøyt 400 millioner kroner mer enn året i forveien, ifølge tall fra Kvarud Analyse.

Veksten er litt større i Hordaland enn gjennomsnittet for kjøpesentrene i Norge.

Samtidig taper sentrene markedsandeler i detaljhandelen. Det skyldes ifølge analytiker Tore Kvarud sterk oppgang i handelen med byggevarer, elektronikk og møbler.

— Disse tre bransjene er svakt representert i kjøpesentrene, skriver Kvarud i en e-post.

Til sammen omsatte kjøpesentrene i Hordaland for 15,1 milliarder kroner i fjor - 39 prosent av den totale butikkomsetningen i fylket.

Se stor versjon av grafen her