Slik lyder et forslag advokat Helge Skaaras fremmer i en rapport overfor flere departementer. I dag er det ikke mulig å pålegge private eiere av parkeringsplasser å kreve inn avgift mot sin vilje, melder NRK.

Forslaget går ut på at eieren av kjøpesenteret skal få beholde avgiftspengene De aller fleste større kjøpesentre tilbyr gratis parkering. Dette trekker kunder, men øker biltrafikken. Flere undersøkelser viser at tilgangen på en gratis parkeringsplass er en viktig grunn til at folk bruker bilen til daglige gjøremål.

Den mulige avgiftstvangen begrunnes også med hensynet til butikkene i sentrum som gjerne ligger i avgiftsbelagte soner. Forsker Jan Usterud Hanssen ved Transportøkonomisk institutt mener at å regulere tilgangen på parkeringsplasser og kostnaden for å parkere er et av de viktigste virkemidlene for å få folk til å velge et annet transportmiddel.

Hanssen minner om at det egentlig ikke finnes noe som heter gratis parkering.

– Parkeringsplasser og parkeringshus er alt annet enn gratis. Spørsmålet er bare hvem som betaler, og det er sjelden bilisten direkte. Ergo må kostnaden ved gratis parkering tas inn gjennom prisen på varene i butikken. Dermed må også de som går, sykler eller reiser kollektivt betale for parkeringsplassene. Det synes jeg er nokså uheldig, sier Usterud Hanssen.

Er det rett å pålegge kjøpesentre p-avgift for å få ned trafikken? Si din mening her!

VIL HA AVGIFT: De mange kjøpesentrene i Bergen har gratisparkering. Det vil en advokat nå ha slutt på - og påtvinge kjøpesentrene parkeringsavgift.
Bergens Tidende