Rapporten kommer fra Utekontakten i Bergen kommune, og er en foreløpig kartlegging av konsekvensene av sex-kjøpsloven.

Loven trådte i kraft ved årsskiftet, og gjør det straffbart å kjøpe – men ikke å selge – sex.

_**Les mer:

Selger sex med blogger og blåtann**_

– Konkurranse mellom kvinnene er stor, og til tross for at det er mannens handling som i dette tilfellet er kriminalisert, er det et «kjøpers marked», heter det i rapporten.

Færre kunder og lavere priser

– Kvinnene forteller at det er færre kunder, og at de får mindre betalt for tjenestene enn tidligere, sier Astrid Gerdts ved Utekontakten i Bergen.

Forholdet mellom tilbud og etterspørsel slår negativt ut for mer enn bare pris. Prostituerte blir forsøkt presset til å ha sex uten kondom, ifølge rapporten.

– Kvinnene opplever press på ulike vis. Det virker som om deres forhandlingsposisjon er svekket, sier Gerdts.

Som BT skrev i mai er sex-markedet i Bergen på vei til å bli like stort som før loven kom, etter at antallet prostituerte først falt dramatisk da den trådte i kraft 1. januar.

_**Les også:

«Business as usual» på gaten i Bergen**_

Utekontakten har registrert flere nye personer som har kommet til byen for å selge sex i løpet av våren.

«De fleste av de nye kvinnene er fra Nigeria, og yngre enn de fleste Utekontakten tidligere har sett i Bergen», heter det i rapporten.

Mens de nigerianske prostituerte tidligere var fra 25 til 35 år, er de nye kvinnene helt ned til 18-årsalderen, uten at Utekontakten kan forklare hvorfor.

Tigger hvis de blir avvist

For flere av de utenlandske prostituerte har fallende priser og færre kunder skapt familieproblemer.

«Ulike nigerianske kvinner forteller at de nå har mindre og ingen kontakt med familie fordi de nå ikke har penger å sende hjem. Det thailandske miljøet rapporterer at kvinner opplever et press fordi de tjener mindre, mens familiens forventninger er de samme som tidligere», heter det i rapporten.

– Det er å anse som en alvorlig konsekvens for dem det gjelder. Det handler om tilhørighet, og nettopp det at mange har bidratt til å forsørge familie og slekt i hjemlandet, sier Gerdts.

_**Les også:

Har ikke tid til å spane på sex-kunder**_

Flere av de afrikanske prostituerte har begynte å tigge penger til mat fra menn som avslår å kjøpe seksuelle tjenester fra dem, ifølge rapporten.

– Ikke flyttet innendørs

Spådommene om at sex-markedet ville flytte seg innendørs og bli vanskeligere å oppdage har ikke slått til, ifølge rapporten:

«Kartleggingsteamet har ikke sett en systematisk forflytning av kvinner fra gaten til mer skjulte innearenaer».

Og ikke alle prostituerte har fått det tøffere i det nye markedet, ifølge rapporten.

«Det kan synes som om et segment av kvinnene på innearenaen har fått bedret sin forhandlingsposisjon. Det er mulig at deres mulighet for diskresjon gjør dem mer attraktive for kjøpere».

– Det handler kanskje om at noen kunder er redde for å oppsøke synlig prostitusjon, men det er vanskelig å si, sier Gerdts.

Selv om det er på vei til å bli like mange prostituerte på gaten som før loven kom, er utemarkedet mindre synlig enn tidligere.

Likevel har Utekontakten observert at enkelte prostituerte har forsøkt å rekruttere kunder på Torgallmenningen på kvelden, og noen kvinner har fortalt at de sporadisk er på «jobb» på kjøpesentre i sentrum.

Hva må til for å gi de prostituerte et bedre liv? Tilbud og oppfølging, eller strengere politi? Si din mening her!