— Jeg har lest i avisen at naboene har klaget, men vi har ikke fått vite noe, verken skriftlig og muntlig om naboklagene, forteller en av dem til BT.

BT var på huset i går og snakket med to unge nyinnflyttede beboere. Ingen av dem ønsket å kritisere utbygger åpent.

  • Som førstegangskjøper og nyetablert føler du deg ganske maktesløs når du får høre slikt, sier en av dem.

Begge lurer på hva byrådets beslutning vil få å si for beboerne i praksis. Formelt bor de på en midlertidig brukstillatelse i et hus som mangler godkjent byggetillatelse.