Fylkestinget vedtar i dag å kjøpe åtte nye bybanevogner, som skal stå klar ved åpningen av byggetrinn 3 av Bybanen til Flesland sommeren 2016. Vognene blir 42 meter lange, noe som er ti meter lengre enn dagens vogner.

I tillegg vil fylkespolitikerne forlenge de 20 vognene fylkeskommunen allerede har kjøpt. Det skjer ved at det monteres to ekstra moduler på hver vogn, slik at de vil bestå av syv ledd i stedet for fem, som i dag.

Plass til 65 flere

Totalt har kontrakten med tyske Stadler en kostnad på 425 millioner kroner. 30 prosent av dette skal betales ved kontraktsinngåelsen i år, og fylkestinget måtte derfor i dag godkjenne at fylket tar opp et lån på 127,5 millioner kroner for å betale vognene.

De ti ekstra meterne vil gi plass til rundt 65 flere passasjerer på hver avgang. I dag har bybanevognene 80 sitteplasser og rundt 140 ståplasser, dersom det regnes fire personer per kvadratmeter. I realiteten er det sjelden så mange selv når folk opplever at de står «sild i tønne». En telling i 2011 viste at det i snitt var 148 passasjerer i hver vogn i morgenrushet ved Danmarks plass.De utvidete vognene vil ha 105 sitteplasser og 180 ståplasser, men noe av kapasiteten kan bli brukt til å gi plass til for eksempel et bagasjestativ.

Venter 15.000 nye passasjerer

«Dei førebels utgreiingane som er gjort vedrørande kapasitetsbehov og trafikkopplegg når bana vert forlenga til Flesland, peiker klart i retning av at ein del av vognene, eventuelt alle, bør vera 42 meter lange» skriver fylkesrådmannen i sin utredning.

Han viser til en trafikkanalyse av danske Cowi, som har regnet ut Bybanen vil få 15.000 flere daglige passasjerer når forlengelsen til Flesland er klar. 3000 av dem er ventet å stige på allerede på Flesland. Det betyr at totalbelastningen på Bybanen i rushtiden vil bli større enn de 32 meter lange vognene kan håndtere.

Vanskelig jobb

Dette kommer ikke overraskende på bybaneplanleggerne. Holdeplassene er allerede bygget for 42 meter lange vogner, og fylket har hatt en opsjon med den tyske vognleverandøren om forlengelse av de eksisterende vognene.

Fordi vognene i Bergen er bredere enn andre Stadler-vogner, må det gjøres en rekke individuelle tilpasninger, noe som gjør arbeidet mer krevende enn ellers. Derfor har Stadler allerede startet prosjekteringen, slik at tilstrekkelig mange lange vogner kan stå klare i 2016.