I vår ble det nye stoffet syntetisk hasj for første gang registrert i Bergen. Høstens halvårsrapport om rustrender fra Stiftelsen Bergensklinikkene viser at bruken av stoffet har økt siden den gang.

— Jeg tror en sannsynlig hovedkilde til dette er salg på internett, før stoffet eventuelt blir omsatt på gaten, sier Liv Flesland, seniorkonsulent ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Hun forteller at både tollvesen, politi og det europeiske overvåkingsorganet EMCDDA rapporterer om økt salg av narkotika på nettet. For to år siden viste også rustrendrapporten til Bergensklinikkene at Facebook blir brukt aktivt i narkotikahandel.

— Vi vet ikke hvor stort omfang det har, men det har helt klart økt mye de siste tre/fire årene, sier Flesland.

Kan trigge unge

Anne Line Bretteville-Jensen leder for tiden et forskningsprosjekt som blant annet undersøker narkotikasalg på internett hos Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Hun sier det finnes mange nettbutikker som selger stoff, helt åpenlyst.

— Det er urovekkende. Innholdsfortegnelsen stemmer ofte ikke overens med det faktiske innholdet, så kjøper har ingen kontroll med for eksempel styrkegrad, sier Bretteville-Jensen.

Hvem som i hovedsak handler narkotika på nettet finnes det foreløpig ingen god oversikt over. Men Bretteville-Jensen påpeker faren for at ungdom blir trigget til narkokjøp på internett.

Mange nye butikker

Hun er enig med Flesland i at det ser ut til å være en økning i kjøp over internett.

— Man ser det på et stort antall nye butikker, og et stort antall nye stoffer. I fjor fikk det europeiske overvåkingsorganet for narkotika melding om et nytt stoff i uken, sier Bretteville-Jensen.

Stoffene er i all hovedsak syntetiske stoffer, som etterligner mer kjente stoffer. Ulike former for syntetisk cannabis utgjør den største delen.

— Felles for de alle er at det er stoffer som i utgangspunktet ikke har stått på noen narkotikaliste. Dette gjør at de har operert i en gråsone når det gjelder lovgivning, sier Bretteville-Jensen.

Et utall sider

Politiet i Bergen er kjent med at internett blir en stadig viktigere arena for narkosalg.

— Ja, for all del, vi opplever at det øker. Tollvesenet beslaglegger stadig vekk postpakker med narkotika som vi får til videre etterforskning hos oss, sier Jørn Solsvik, politioverbetjent ved spesialseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon.

Han opplyser at det ofte er tabletter og dopingpreparater som bestilles via postgangen.

Politiet etterforsker sakene de får inn, men har en vanskelig jobb.

— Det er ikke lett å holde oversikt over nettsidene, for det er et utall av dem, sier Solsvik.