Fylkestinget er kalt inn til ekstraordinært møte for å avgjøre saken om bussanlegg. Årsaken er at fylkesrådmannen mener det haster å få på plass kjøpsavtalen.

Les også: Her er Tides indrefileter

Kjøpet er en del av forberedelsene til konkurranseutsetting av busstrafikken i Bergen. Fylkespolitikerne har tidligere vedtatt å legge ulike rutepakker ut på anbud. Men før det kan skje skal all infrastruktur over på fylkeskommunale hender, for å stille alle selskap likt i konkurransen.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen har forhandlet frem en pris på 235,6 millioner kroner med Tide for anleggene på Mannsverk, i Fana, på Lonevåg og Askøy. Nilsen foreslår å finansiere kjøpet ved å ta opp lån.

Selv om bussanleggene skal overlates til det nyopprettede selskapet HFK Bussanlegg AS, er det fylket som tar opp lånet. Det gjøres fordi lånebetingelsene da blir bedre.

Tide vil leie tilbake tre av anleggene så lenge de har ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen og på Osterøy. Frem til konkurranseutsetting skal Tide betale 16,8 millioner kroner i året for leie av anleggene på Mannsverk, Fanahammeren og Lonevåg. Det er nok til å betjene lånet som fylket tar opp. Hva leieprisen blir etter konkurranseutsettingen, er ikke avgjort.

Trolleybussen vil få beholde sitt oppstillingsområde og verksted på Mannsverk så lenge Tide har avtale med Bergen kommune.

Deisz Ørjan