I 2000 var utgiftene med å dekke lege og medisin til minstepensjonister 4,6 millioner kroner.