Johs Lunde Marine Group AS har i dag inngått en avtale om å overta varelageret etter Askeladden-konkursen.

Ifølge en pressemelding fra Johs Lunde omfatter kjøpet alle båtene med tilbehør fra varelager som er helt eller delvis ferdigbygget. Totalt dreier det seg om i overkant av 243 båter.

Johs Lunde-gruppen ønsket å kjøpe hele den nedlagte virksomheten til Askeladden.

– Vi la inn et totalbud, men banken ville splitte opp salget, forteller administrerende direktør Roger Simmenes i Johs Lunde-gruppen.

Han vil ikke si noe nøyaktig om hvor mye selskapet betaler for lagerbåtene.

Aktivitet allerede til uken

DNB NOR valgte å selge varelageret for seg, og vil i neste omgang selge retten til merkenavn, produksjon og fabrikklokalene.

– Vi kommer til å jobbe aktivt for å sikre oss resten, sier Simmenes.

Uavhengig av hvem som får tilslaget på restene, vil Johs Lunde-gruppen allerede neste uke starte aktivitet ved fabrikken på Os for å ferdigstille båtene som er kjøpt.

– Vi har allerede vært i kontakt med tidligere ansatte for å få dem inn, sier Simmenes som mener ferdiggjøringen av båtene vil ta et par måneder.

– Passer i strategien

Johs Lunde-gruppen har hatt agentur på Askeladden-båter og vil bruke dem i sin satsing på mellombåtmarkedet.

– Vår ambisjon er å bli en ledende leverandør innen fritidsbåtmarkedet i Skandinavia, og dette oppkjøpet er et ledd i denne strategien, sier Simmenes.

RUNE SÆVIG