Tron Bach på Sandven Hotell i Norheimsund har lagt ut 22 fritidsleiligheter til salgs. Når de som kjøper ikke bruker leilighetene selv, må kjøperne leie dem tilbake til hotellet for å huse hotellgjester. 47 interesserte meldte seg, men kun fire leiligheter er solgt, og fire andre foreløpig reservert.

De fleste kjøpelystne syntes kommunens krav, om tinglysning av en tilbakeleierett på inntil 60 prosent av brukstiden, var for drøyt. Et krav kommunen ikke vil fravike.

Bedt om endring

Leilighetene skal etter planen utvikles på tomten der det i dag står et utrangert tilbygg med bankettsal.

Etter at interessentene trakk seg, har Tron Bach bedt kommunen om å endre sitt vedtak. Han påpeker at interessentene til fritidsleilighetene trolig vil ha en svært høy bruksfrekvens — noe som vil gi varme senger og et positivt bidrag til kommunen.

Han skriver også at Sandven Hotel i dag har tilstrekkelig kapasitet og gode utvidelsesmuligheter for inntil 60 nye rom i tillegg til dagens 32. Men Planutvalget i kommunen vil ikke lytte til hans argumenter.

Ikke rene fritidsboliger

— På denne tomten ønsker vi ikke å gi bruksendring til ren fritidsbebyggelse. Vi har mange flotte tomter like i nærheten som kan brukes til det - helt uten klausuler. Dette er indrefileten i kommunen, sier Lars Djupevåg som er fungerende ordfører i Kvam

— Vi definerer leilighetsprosjektet som en kapasitetsutvidelse som skal styrke hotellvirksomheten her. Dette er det politiske grunnlaget for å si nei til å fjerne tilbakeleieklausulen, poengterer ordføreren.

— Men, om leilighetseierne vil bruke leiligheten mer enn 60 prosent, så betyr vel det at det er varme senger som styrker næringslivet i kommunen?

— Ja, men da trenger de ikke være på denne tomten. Vi har sagt inntil 60 prosent av tiden. Hvor mye hotellet ønsker å benytte seg av - er opp til dem. Skulle det komme en boom i etterspørsel, slik at det blir stort behov for å bruke tilbakeleie, så vil det trolig lønne seg for hotellet å gjennomføre sine egne utbyggingsplaner. Dermed reduseres behovet for tilbakeleie fra dem som ikke ønsker det, sier Djupevåg.

Firkantet holdning

Arne Fykse, daglig leder i Kvam Næringsråd, karakteriserer kommunens holdning som firkantet.

— Her er det en definisjon av hva som er næring. Turisme er en næring man uttalt satser stort på. Fritidsboliger er en klar del av denne næringen, da bør også kommunen lytte til hva som er realistisk i markedet. Etter min oppfatning er det klart at fritidsboligene vil bidra til aktivitet og næring i Norheimsund. En frivillig tilbakeleieavtale bør være helt akseptabelt. Hotellet har mer enn nok av utvidelsesmuligheter på gjenstående areal, sier Fykse.

Tron Bach ønsker ikke å kommentere saken ut over at han er skuffet.

— Det er gode krefter i kommunene for øvrig som ikke er enig i den politikken som vises vis-à-vis Sandven Hotel, Lysthuset og meg, så det blir nok en løsning. Ellers får jeg smøre meg med enda mer tålmodighet, og vente på neste heradstyre, sier Bach.

Lars Arvid Oma