Dette mener studentene om de ulike lærestedene!

Les flere stud. mag.-saker her!

— Kan du betjene et lån på for eksempel 1,5 millioner kroner, er muligheten stor for at du kan selge med god fortjeneste om noen år, sier Oddvar Rettedal, produktsjef for finansiering i Sparebank 1 SR-Bank. De siste årene har prisstigningen på leiligheter ligget mellom 10 og 13 prosent. I år ventes den å ligge på mellom seks og åtte prosent.

Det betyr at den som kjøpte leilighet til 1,5 millioner for to år siden, kan tjene nærmere en halv million ved salg når 2006 er ute. For et lån på 1,5 millioner må du ut med rundt 4500 kroner måneden i renter.

— Flere og flere studenter har så god økonomi at de klarer dette. Mange kombinerer med å leie ut et rom, andre har jobb på si, sier Rettedal.

Sparebank 1 SR-Bank gir lån til 3,35 prosent flytende rente. Risikoen da er at renten kan stige. Et fastrentelån ligger i underkant av fem prosent.

Flere år med lav rente, god sikkerhet og mange studenter med betalingsevne, gjør at bankene lettere enn før fullfinansierer leiligheter og inngår avtale om avdragsfrihet i studietiden. Det betyr at du bare betaler renter.

— Før vi låner ut penger, tar vi en gjennomgang av faste kostnader og konsekvensene av en rentestigning. Vi anbefaler foreldre å stille sikkerhet for deler av lånet. Det kan gi lavere rente. Noen ganger kjøper student og foreldre leilighet sammen. Eller foreldrene kjøper alene. De kan få skattefordel av renten, men må betale skatt av fortjenesten ved salg.

— Selv om prisstigningen avtar, viser historien at bolig er en sikker og god investering, sier Rettedal.