• Dette kan gå begge veier, sier megler Petter Krantz.