— Kvinneperspektivet skal alltid ha en viktig plass i forskningen vi driver. De to siste årene har dette vært et krav både fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra Forskningsrådet, sier professor Ernst Omenaas som er forskningsleder ved Haukeland Universitetssjukehus.

Han synes det er på tide. Ifølge Omenaas ble ikke forskjeller mellom kvinner og menn godt nok ivaretatt i forskningen tidligere.

— Det er først nå vi gjør noe skikkelig med dette. Før gjorde man en undersøkelse samlet, og så måtte man se på kvinnene etterpå. Det samme gjelder også barn og de aller eldste. Også disse gruppene behandles ut fra en standard som gjelder for mennesker midt i livet, sier Omenaas.

Dyrere undersøkelser

I går skrev Bergens Tidende om hjertesyke kvinner som blir underbehandlet i helsevesenet. En ny undersøkelse viser at åtte av ti hjertesyke kvinner får eldre og billigere medisiner, mens bare en av fem mannlige pasienter får det samme.

Forskerne bak undersøkelsen hadde ingen gode forklaringer på hvorfor det er slik, men all ny medisinsk forskning må nå ta hensyn til kjønnsforskjellene.

— I diagnostiske tester skal man se på om anvendelsen av disse er ulik mellom kjønnene. Det betyr at man må se på kvinner og menn separat. Haken ved dette er at undersøkelser må dimensjoneres mye større, og dette koster selvsagt mer penger, sier Omenaas.