Til drift av prosjektkontoret er det satt av 820.000 kroner. Investeringer og utstyrsanskaffelser til nye kjøkken er innarbeidet i investeringsbudsjettet.