Se på dette skiltet på riksveg 7 Hardangervidda: Kjetting «skal» brukes. Skiltet er blitt sak i Stortinget, fordi tunge kjøretøy uten kjettinger likevel slippes inn i kolonner på den tøffeste fjellovergangen mellom øst og vest.

— Bruk av kjetting er ikke lovhjemlet. Det kan «i mange tilfeller fravikes» av «erfarne sjåfører», skriver samferdselsminister Torild Skogsholm til Stortinget.

Etter at livredde trafikanter med små barn i bilene tipset Bergens Tidende om sine opplevelser i kolonner, omtalt i reportasje 30. november, er rutinene for kolonnekjøring over Hardangervidda altså blitt Stortingssak, reist av representanten Sigrun Eng (Ap).

Til presidentskapet i Stortinget skriver Skogsholm 5. desember at Statens vegvesen oppfordrer alle store biler om å nytte kjetting ved kolonnekjøring. Hun viser til «skilt som minner om dette», tilføyer at det ikke er lovhjemlet, og at «erfarne sjåfører» kan kjøre uten kjetting.

Skogsholm ønsker ikke å kommentere saken ut over det som står i brevet til Stortinget.

Norges Miljøvernforbund reagerer sterkt på statsrådens informasjon. Forbundet viser til kjettingkravet som Statens vegvesen har satt opp på begge sider av Vidda:

— Vi er meget betenkt over at statsråden ikke har kvalitetssikret innholdet i brevet til Stortinget, skriver Miljøvernforbundet til Stortingets presidentskap.

Miljøvernforbundet har sendt kopi av sitt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og til Direktoratet for sivilt beredskap.

— Det er det skremmende perspektivet ved ulykke ved kolonnekjøring på landets tøffeste fjellovergang, til tider med temperaturer under 20 minusgrader, som er bakgrunnen for at kontrollkomiteen og direktoratet har fått kopi av brevet vårt, sier Per Nordø i Norges Miljøvernforbund til Bergens Tidende.

PÅBUD: Kjetting skal brukes på tunge kjøretøy i kolonner, på grunn av sikkerheten for medtrafikanter i personbiler i samme kolonne. Men påbudet kan i mange tilfeller fravikes av erfarne sjåfører, opplyser samferdselsministeren.

PÅBUD: Kjetting skal brukes på tunge kjøretøy i kolonner, på grunn av sikkerheten for medtrafikanter i personbiler i samme kolonne