• Vi beklager på det sterkeste, sier Utenriksdepartementet.

Kjersti Jensen fikk beskjed gjennom et flere sider langt brev fra Bergen tingrett om at faren var død. Men det er han slett ikke.

— Jeg ringte til saksbehandleren og sa at «nå snakker du med en død mann». Hun ble stille, sier Tore Jensen.

I brevet står det at han døde samme dag som han giftet seg i Rotenburg i Tyskland, den 9. august i år. Først halvannen måned senere fikk familien beskjed om det angivelige dødsfallet.

Jeg ringte til saksbehandleren og sa «nå snakker du med en død mann».

60-åringen jobber i et dansk rederi og bor på Filippinene. Han er opprørt og har tatt kontakt med advokat, blant annet for å få endret sin nye status hos Folkeregisteret.

— Jeg har ikke tenkt til å betale for dette, sier han.

Snakket med faren

Datteren Kjersti Jensen på Flaktveit i Åsane oppdaget brevet da hun kom hjem fra jobb forrige uke, men åpnet det ikke før senere på kvelden.

Brevet var en punktvis oppstilling fra Königlich Norwegisches Honorarkonsulat. Øverst sto farens navn: «Melding om dødsfall: Jensen, Tore...». Deretter fulgte flere sider med informasjon om arv og skifte.

Bergen tingrett skriver at «i anledning ovennevnte dødsfall må arvingene innen 60 dager fra dødsfallsdato ta stilling til hvilken form for skifte som ønskes». Brevet er datert 22. september.

IKKE DØD, BARE GIFT: - Jeg har tenkt å leve i 30 år til, sier Tore Jensen (60) som ble erklært død av norske myndigheter.
PRIVAT

— Heldigvis hadde jeg hatt kontakt med faren min tidligere på dagen, så det var helt umulig at han skulle være død. Men dette var jo helt tilfeldig. Hvis jeg ikke hadde hørt fra ham på en stund, ville jeg tenkt at han var død, sier Kjersti Jensen.

Hun tok bilde av brevet og varslet faren via e-post. Jensen har to andre døtre som bor henholdsvis i USA og Australia. De skal ikke ha mottatt brevet ennå.

— Selv om det faktisk skulle være et dødsfall, synes jeg det er en veldig rar måte å informere om det på. Det er veldig kaldt å sende et brev med et sånt budskap, sier Jensen, og legger til:

— Jeg fikk meg en støkk, men er veldig glad for at jeg visste at faren min ikke var død.

Vigselsattest ble dødsattest

Utenriksdepartementet mener å ha funnet ut hvordan de kunne erklære en levende mann død:

— Vigselsattesten ble forvekslet med en dødsattest. De to skjemaene fra tyske myndigheter er svært like, men dette skulle selvsagt ikke ha skjedd. Ambassaden i Berlin har nå gått gjennom rutinene for å sikre at noe slikt ikke skjer igjen, sier Astrid Sehl, pressevakt i Utenriksdepartementet.

Når en norsk borger dør i utlandet, vil UD normalt motta informasjon fra sin utenriksstasjon i landet. De har faste rutiner som medfører varsling av pårørende umiddelbart når det foreligger skriftlig formell bekreftelse (dødsattest) fra myndighetene i det aktuelle landet og identitet er bekreftet.

— Vi beklager dette på det sterkeste. Ambassaden har uttrykt sin uforbeholdne beklagelse overfor vedkommendes advokat, sier hun.

Presseansvarlig i Skatteetaten, Anne Kirkhusmo, forteller at den feilaktige registreringen er rettet opp og at Skatteetaten har bedt generalkonsulatet i Hamburg sende en korrigert dødsmelding.

VILLE VARSLET: Sorenskriver i Bergen tingrett, Kari Johanne Bjørnøy, understreker at dersom det hadde vært et reelt dødsfall, ville de pårørende blitt varslet på en ordentlig måte i god tid før brevet fra tingretten kom.
ODD MEHUS

— Skatteetaten mottok i septemberen dødsmelding fra generalkonsulatet i Hamburg som feilaktig var påført fødselsnummeret til en annen person. Fødselsnummeret er grunnlaget for registrering av dødsfall i Folkeregisteret, men nummeret skal også sjekkes mot det oppgitte navnet på dødsmeldingen. I dette tilfellet var dessverre ikke vår kontroll god nok, slik at dødsfallet ble registrert på feil person. Det beklager vi, sier Kirkhusmo.

- En menneskelig feil

Sorenskriver i Bergen tingrett, Kari Johanne Bjørnøy, sier at tingretten har fulgt normale prosedyrer etter at dødsfallet ble varslet fra konsulatet i Hamburg.

— Vi må stole på at det som kommer derfra er riktig, og når vi da får melding om dødsfall, gjør vi det vi skal gjøre, som er å sende ut skjema om skifte til arvingene, sier Bjørnøy, og fortsetter:

— Her har det skjedd en menneskelig feil på konsulatet, der man har fylt ut dødsattest i stedet for vigselsattest. Så snart dette ble oppdaget, har man gjort det man kunne for å rette opp i det. Vi har kontaktet både konsulatet og Folkeregisteret for å rydde opp.

Sorenskriveren understreker at dersom dødsfallet hadde vært reelt, ville de pårørende blitt varslet på en ordentlig måte i god tid før brevet fra tingretten.

— Et slikt brev skal ikke komme overraskende på noen, og er noe som kommer flere uker etter et dødsfall, sier hun.