Vi har mange ganger omtalt de flittige bildeinnsamlerne i Åsane. Det er etter hvert svært mange åsabuer som har hatt duoen Harald Hjortland og Kenneth Bratland på besøk.

Noen ganger er det ikke bare bilder de får fatt i, men også gamle avisutklipp, brev eller andre godbiter. Hos åsabuen Sjur Arvid Toppe har de fått låne flere slike godbiter, bl.a. et avisutklipp med hans mor, Marie eller Maisen som hun ble kalt.

”Maisen” gifter seg til Åsane

”Maisen” Marie Bøe (1926-2002) ble født i Bergen, men vokste delvis opp på fyr langs kysten. I 1947 giftet hun seg med åsabuen Alf Martin Toppe (1920-1978). Han var sønn av Sjur Karlsen Toppe (1881-1970) og Bertha Eriksdatter Haukedal (1884-1958). Sjur kom opprinnelig fra Nordre Toppe, men bosatte seg på bruksnummer 4 Viken under Haukedal der konen Bertha kom fra.

Alf Martins foreldre var Sjur Karlsen Toppe (1881-1970) fra Nordre Toppe g. 1911 med og Bertha Eriksdatter Haukedal. (1884-1958) fra bnr. 4 Viken under gården Haukedal.

Her på bruket Viken under Haukedal var det ekteparet Maisen og Alf Martin ble boende. De fikk disse barna: Sjur Arvid (f. 1948), Sigrun Beate (f. 1950), Arthur (f. 1954) og Siv Mariann (f. 1967). Opplysningene om familien har vi fått av bygdebokforfatter Kenneth Bratland, som til høsten gir ut det første bindet i slektshistorien for Åsane.

Utklipp fra ukjent avis

Vi vet ikke hvilken avis utklippet om Maisen Toppe var publisert i, heller ikke dato og år. På grunn av Maisens utsagn om fjøsstellet etter at svigermoren døde, vet vi likevel at det må være etter 1958.

I dette avisoppslaget tegner journalisten et litt dystert bilde av bygdesamfunnene, som var preget av avfolking og nedlagte gårdsbruk. Slik journalisten så det, var problemet både mangel på kvinnfolkhjelp på bygdene, og at de yngre ville til byer og tettsteder.

I avisartikkelen får vi et lite innblikk i hvordan Maisen hadde det som kone på et småbruk i Åsane. Melkingen var tydeligvis det som var verst å venne seg til for henne, da det tok på håndleddene slik at de måtte bandasjerest. Maisen hadde også meninger om forholdet mellom landsfolk og byfolk:

”Det kunne vera noko betre ånd og skynsemnd mellom landsfolk og byfolk. Dei snakkar ofte nedsetjande om kvarandre. Og landsjentor som er komne til byen, dei veit ikkje kor fine dei vil vera. Men finast er ein når ein er seg sjølv, meiner fru Toppe”.

Les også: Hele avisartikkelen med Maisen Toppe her.

Lenker på bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Glimt fra fortiden

Åsane – kontrastenes bydel

Andre aktuelle lenker:

Besøk Åsane Historielag

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Flyfoto fra Mjølkeråen og Toppe

Nordre Toppe – en moderne gård

Besøk Lindesnes fyrmuseum

Oksøy fyr

Fyrvesenets utvikling

Maleriet viser gårdstunet til bnr. 4 Viken under Haukedal. Det er malt av B. Skulstad og er utlånt av Sjur Arvid Toppe.
Maisen Toppe, har fleire kyr å mjølka og trivst med det.
Portrettet viser Maisens svigermor, Berta Eriksdatter Haukedal (1884-1958).Bildet utlånt av Sjur Arvid Toppe.
Portrett av Maisens svigerfar, Sjur Karlsen Toppe (1881-1970). Bildet utlånt av Sjur Arvid Toppe.
Avisutklippet med Maisen Toppe.
Paul Sigve Amundsen