Nybakt leder i Hordaland Høyre, Martin Smith-Sivertsen, står bak planene om å bygge et nytt hotellbygg i massivtre i Nygårdsgaten.

For å gjennomføre prosjektet trengte han rivningstillatelse for Nygårdsgaten 29, en bygård fra 1915. Nå har byråd Øistein Christoffersen (Frp) konkludert med at han ikke vil gi rivningstillatelse. Byrådet skal behandle saken over påske, men det er sjelden at fagbyråden ikke får medhold i sin innstilling.

Landets største

Det setter en foreløpig stopper for visjonen om å bygge landets største bygning i massivtre på tomten. Det moderne bygget skulle huse nye hotellrom for nabohotellet Citybox, også det eid av Smith-Sivertsen.

– Uffa meg. Dette var skuffende. Det er jammen ikke lett å få til noe i denne byen, sukker en oppgitt Smith-Sivertsen når BT gir ham nyheten.

Han er på vei til påskefjellet og har ikke lest begrunnelsen til byrådet. Derfor kan han ikke si mer om hva konsekvensen av avslaget blir, eller hva han vil gjøre videre i saken.

– Men det er veldig skuffende og overraskende. Vi har bestrebet oss for å få til moderne og spenstig arkitektur. Den nye Edvard Griegs plass hadde fortjent et slikt bygg. Vi er avhengig av å få rive for å utvide hotellet, sier Smith-Sivertsen.

– Vil ikke bruke kontaktene

Han har mulighet til å klage på avgjørelsen. Da blir saken behandlet på nytt, og går videre til komité for miljø og byutvikling. Smith-Sivertsen avviser at han vil bruke sin politiske stilling til å påvirke partikolleger i byrådet.

– Selvfølgelig ikke. Disse tingene har ikke noe med hverandre å gjøre, sier han.

Høyre-lederen er oppgitt over at det har tatt kommunen ett år og fire måneder å behandle søknaden. Dessuten er han uenig i byggesaksetatens vurdering om at han trenger dispensasjon fra reguleringsplanen for å rive.

Byantikvaren frarådet i sin uttalelse riving «på det sterkeste». Begrunnelsen er at Nygårdgaten 29 har høy antikvarisk og arkitektonisk verdi, både som del av et gateløp og som eksempel på en periode i den bergenske bygningshistorien som det ikke finnes få intakte eksempler på.

Naboene protesterte

Også naboene har protestert mot hotellplanene. Det nye bygget ville blitt 18,5 meter høyt, atskillig høyere enn det eksisterende. Byrådet har ikke tatt stilling til naboprotestene i denne omgang, kun om man skulle gi dispensasjon til å rive.

«Byråden har forståelse for eiers ønske om å benytte eiendommen til utvidelse av hotelldriften, men er kommet til at det ikke foreligger slike særlige grunner som kan gi grunnlag for dispensasjon» er konklusjonen til Øistein Christoffersen.

Smith-Sivertsen tror ikke det er mulig å bygge ut hotellet i den eksisterende bygningen. I søknaden argumenterer han med at bygget er i dårlig teknisk stand og har lav takhøyde flere steder.

SKUFFET: Martin Smith-Sivertsen.