Jondalstunnelen er under bygging. Ved å forbinde Jondal med Kvinnherad får trafikanter mellom Odda og Bergen en ny trasé å kjøre.

Statens vegvesen vil plassere 500.000 kubikkmeter med utsprengt stein i Nordrepollen i Kvinnherad, masser tilsvarende 15 rådhus i Bergen.

Foreløpig fyller de i deponiet på dispensasjon. Men en reguleringsplan for deponiet er nå sendt på høring.

Fylkesmannens saksbehandler Anja Wannag sier at reguleringsplanen for Nordrepollen-deponiet ikke er god nok.

— Uferdig plan

  • Kommunen har valgt å sende en uferdig plan på høring, selv om de selv har pekt på at den ikke henger sammen med konsekvensutredningen. Da må vi i dette tilfellet komme med en innsigelse, sier Wannag.

Fylkesmannen mener at deponiet blir for ruvende i terrenget. Det kommer i konflikt både med vassdraget like ved og landskapet for øvrig, mener statens forlengede arm i Hordaland.

— Dette vil bli unødvendig skjemmende, sier Wannag.

Kan bli fraktet vekk

Utbyggerne har også bedt om lov til å frakte massene bort med skip. Ønsket skal behandles av Kvinnherad kommune neste uke.

— Vi er positive til planene om heller å skipe ut massene, sier Wannag.

Verksemdleiar Tormod Fossheim i Kvinnherad skal nå i oppklaringsmøte med Fylkesmannens miljøavdeling.

— Vi tilføyde noen justeringer til vegvesenets plan, blant annet at landskapsarkitekt skal benyttes. Da mente vi at planen var god nok, sier Fossheim.

Frykter forsinkelse

Han frykter at Jondalstunnelen blir forsinket dersom departementet må kobles inn for endelig godkjenning av deponiplanene.

Hvis entreprenøren velger å frakte massene vekk med båt, vil deponiproblemet forsvinne. Men dette alternativet kan bli for dyrt, sier Fossheim.

— Utskiping kan bli en realitet, men det kan også ikke bli en realitet, sier Fossheim.

bt.no har foreløpig ikke fått tak i prosjektleder Roald Sletten i Statens vegvesen.

Hva synes du om deponiplanene? Si din mening!