I rapporten står det bare at «bruken av uboltklemmer på løfteutstyr ikke er i tråd med god industripraksis».

Lederen av granskingsutvalget, Leif Solem Farstad, erindrer at uboltklemmene ble drøftet i utvalget.

— Jeg mener å huske at vi var klar over at disse klemmene var forbudt i en rekke sammenhenger. Vi så at det var en vanskelig problemstilling. Det var komplisert å finne ut eksakt hvilke regler som gjaldt i dette tilfellet, men vi valgte å forholde oss til regelverket til flaggstaten Isle of Man. Vi drøftet ikke problemstillingen i rapporten, men valgte en forholdsvis nøytral formulering om klemmene, sier Solem Farstad.