Tobakksbedriften M. Sørensen på Torgalmenningen i Bergen er norsk importør av flere av de mer eksklusive sigarettmerkene på det norske markedet. Nå har bedriften fått endelig avslag på sine søknader om dispensasjon fra å ha merking på norsk direkte trykket på sigarettpakkene. Resultatet blir at merker som More, Karelia, Sobranie, Davidoff, Look, Cartier, Merit, Rothmans, John Player Special (JPS) og flere varianter av Dunhill må tas ut av salg.

— Vi har søkt, skrevet brev og hatt en rekke telefonsamtaler med både Helsedepartementet og Sosial- og Helsedirektoratet om denne saken. Men nå er avslaget om dispensasjon endelig. Helt feilslått og misforstått, spør du meg, sier direktør Trond Wisnes Nilsen hos M. Sørensen AS til Bergens Tidende.

Blåser mot myndighetene

Han har imidlertid ikke avgjort om avslaget blir anket til EØS-domstolen.

— Vi vurderer dette. Men det er jo slik at også hele EU-byråkratiet etter hvert ser like strengt på merking om helsefaren på sigarettpakkene. Så muligheten til å nå frem, er kanskje begrenset, legger han til.

Striden dreier seg ikke om hvorvidt også de mer eksklusive sigarettmerkene skal merkes mot helsefaren ved røyking eller ikke. Det er måten merkingen skal skje på, som har fått Wisnes Nilsen til å blåse skikkelig mot myndighetene.

Klistremerker

Norske helsemyndigheter krever nemlig at advarslene mot alvorlige helseskader ved røyking skal trykkes direkte på sigarettpakkene, og at teksten skal være på norsk. Men produsentene av de aktuelle merkene vil ikke trykke en egen norsk advarsel, fordi salget er for lite i Norge.

Tobakks-Sørensen, som firmaet gjerne omtales som i Bergen, er villige til å sette egne klistrelapper med norsk tekst på helseadvarselen på pakkene. Men det godtar ikke helsemyndighetene. For klistremerkene vil i så fall bli satt på plastomslaget utenpå selve sigarettpakken. Dermed blir advarselen fjernet når man tar av plastomslaget og åpner pakken.

— Vi mener å ha tilbudt en løsning som burde være tilstrekkelig. Advarselen vil jo likevel stå på selve sigarettpakken, men ikke på norsk, hevder Wisnes Nilsen.

Mangfoldet forsvinner

— De norske forskriftene åpner for at man kan gi dispensasjon fra kravet om egen merking trykket på selve pakken. Derfor synes vi det er misforstått å praktisere regelverket strengere enn lovverket krever. Dessuten er det ikke tilsvarende krav for sigarer, rulletobakk og pipetobakk, og heller ikke på alkohol. Så her kan myndighetene gi dispensasjon og dermed fortsatt holde åpent for at disse litt mer eksklusive merkene blir å få kjøpt. Vi driver en spesialforretning innen tobakk. Merker som More, Karelia, Sobranie, JPS, Davidoff og Look er en del av mangfoldet i dette markedet. Og mangfold er bra når vi snakker om lovlige nytelsesmidler.

— For oss som bedrift betyr ikke dette forbudet liv eller død. Men vi synes det er synd om det kun blir de store merkene som Prince, Winston, Marlboro, Barclay og Petterøe å få kjøpt i butikkhyllene. Dessuten ser vi jo at stadig strengere restriksjoner på røyking og økte priser fører til økt kriminalitet, mer smugling og produksjon av falske Prince-sigaretter, legger Wisnes Nilsen til.