• Dette er en konklusjon det er lett å trekke når man har fasiten. Men å vite det på forhånd er veldig vanskelig, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Han deler ikke kommunerevisjonens oppfatning av at man i 2003 kunne vite at budsjettet var urealistisk.

— At det var en risiko for at dette kunne gå galt, det var vi selvfølgelig klar over. Det var en av årsakene til at det første budsjettet ble sendt tilbake med krav om justeringer. Vi forutsatte også en løpende kontroll med utgiftene og en justering av forbruket dersom utviklingen gikk i feil retning. Det var dessuten først mot slutten av året at det kom en voldsom smell, sier Alsaker.

— Dette er ikke noe eksakt vitenskap. Hadde vi sittet med den fasiten som revisor sitter med nå, ville vi og sagt at budsjettet ikke var realistisk. I ettertid kan vi si at bystyret tok feil, og at det ble budsjetterte med urealistiske inntekter og utgifter.