• For enkelte er det sårt å ikke få gravplass på et sted de har bodd hele livet, sier Bjørn Helge Abbedissen.

Den daglige lederen for begravelsesbyrået Abbedissen, sier at de ikke har så mye annet valg enn å informere om at enkelte kirkegårder ikke har plass.

— Det er jo mange som har en sterk tilknytning både til kirkene og menighetene. At noen ikke kan gravlegges i det nærmiljøet de var en del av, kan være vanskelig for pårørende, sier Abbedissen.

De såkalte festegravene, hvor for eksempel ektefeller ønsker å begraves sammen, er det ifølge Abbedissen ikke lett å finne alle steder.

Han sier at begravelsesbyråene er vel kjent med plassproblemene i Bergen.

  • Vi ser jo at det etter hvert er flere kirkegårder som har begrensninger, sier Kjell Rein Dahl, disponent i Dahls begravelsesbyrå.

Han opplever også at det er festegravene som er vanskeligst.

Dahl har likevel inntrykk av at de fleste aksepterer situasjonen.