Frp-ledelsen hadde valgt det private omsorgssenteret Ringvåltunet i Trondheim som ramme for presentasjonen av de tiltakene Frp vil innføre i løpet av 100 dager etter at partiet får regjeringsmakt. Det meste er kjent Frp-politikk.

– Alle borgere skal ha retten til å velge mellom ulike tjenester, enten de blir utført av det offentlige eller private. Og staten skal betale. Dette gjelder områder som skole, omsorg, hjemmehjelp, sykehus, rusbehandling og barnehager, lovet Jensen.

Tre hovedområder

Hun plukket ut tre overordnede saksfelt der Frp straks vil gå i gang med å endre Norge. Total valgfrihet er det første, deretter skattelettelser og andre grep for å gjøre Norge til det mest konkurransedyktige landet i Europa. Som et tredje punkt trakk Jensen fram skjerpet kamp mot kriminalitet og innstramming i asylpolitikken.

– Dette er vår politikk, det Frp går til valg på. 100-dagersprogrammet er ikke satt sammen for å tekkes andre partier, men jeg tror nok det vil være punkter her som er av interesse for flere, sa Jensen.

Frp mener at asylpolitikken er kommet ut av kontroll under den rødgrønne regjeringen. Partiet vil derfor opprette lukkede mottak for dem uten papirer og identitet. Frp vil også starte forberedelsene til å få sendt mulla Krekar ut av landet. Politiet skal få betydelig mer penger, slik at oppklaringsgraden går markant opp fra dagens 35 prosent.

**Les også:

Stoltenberg: – En politikk for økt ledighet**

Stortinget

Jensen sier at mye av programmet kan innføres gjennom fullmakter og forskrifter, uten at Frp trenger å gå til Stortinget med det. Men alt som er knyttet til statsbudsjettet må selvsagt til behandling blant de folkevalgte. Hvordan det skal skje, brukte hun ikke tid på i presentasjonen.

Partiet vil straks fjerne arveavgiften og trappe ned formuesskatten. Dessuten loves det generelle skatte— og avgiftslettelser i kjent Frp-stil.

Nestleder Per Sandberg kan ikke legge fram noe anslag over hva innføringen av 100-dagersprogrammet vil koste, ettersom Frp ikke vet hvordan budsjettet de vil arve fra den rødgrønne regjeringen vil se ut. Men han utelukker noen dramatikk rundt dette, og viser til store kuttposter.

Frp vil redusere statlige eierandeler i en rekke store selskaper og åpne for full oljevirksomhet i de omstridte områdene i Lofoten og Vesterålen.

– Oljepolitikken ligger i dvale. Innen ett år skal vi legge fram en helhetlig energimelding, lovet Jensen.

Hva mener du om Frps plan? Diskutér saken nedenfor.