— Jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt. Vi ville aldri valgt en slik ordbruk, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til BT.

I gårsdagens BT la Kåre Teigen, avtroppende leder i Kreftforeningen kampen mot kreft, seg flat for kravet fra Kreftforeningen om å skifte navn. At navnestriden nå tar en ny vending, overrasker Ryel.

— Det Kåre Teigen gjorde var svært sympatisk, og viste at han er leder for en seriøs organisasjon. Derfor stiller jeg meg svært undrende til den vendingen saken har tatt i løpet av dagen. Jeg kan ikke se at dette tjener noen, sier hun.

— Kreftforeningen Kampen mot kreft hevder blant annet at de forgjeves har prøvd å komme i dialog med dere?

— Det er ikke tilfelle. Men vi har prøvd å komme i kontakt med dem uten å lykkes, sier Ryel til BT.

Hun understreker at det er faren for navneforveksling Kreftforeningen ønsker til livs, ikke at andre organisasjoner jobber for kreftsaken.

— At andre tar et navn som ligger så tett opp til vårt, kan vi ikke leve med. Men vi har overhodet ikke ønske om at ikke flere aktører skal jobbe for kreftsaken. Det er mer enn nok å gjøre, sier Ryel.

— Derfor ønsker vi at saken får en god løsning, og håper på gode relasjoner i fremtiden, i og med at vi er to foreninger som begge jobber for en god sak.