Barnevernsjef i Fana, Inger Liavaag, kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen.

— Vi har ingen myndighet til å bestemme hvor barnet skal gå på skole. Det er først og fremst foreldrene som avgjør dette. Vår oppgave er å støtte opp om familien på en best mulig måte, sier hun.

— Jeg hadde foretrukket at rektor hadde kommet til oss før han gikk ut i pressen med dette, legger hun til.

Liavaag understreker at hun har stor forståelse for at skolen synes det er vanskelig å ha 15-åringen som elev.

— Jeg skjønner at dette er en uholdbar situasjon, sier hun.

Barnevernsjefen satt i går i møter store deler av dagen for få i stand et best mulig opplegg for 15-åringen.

— Vi har kontakt med skole og foreldre og behandler saken seriøst og alvorlig, sier hun