• Vi mener vi har fulgt Sæterbø godt opp, helt fra skaden skjedde, sier sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvaret, brigader Finn Kristian Hannestad til BT. Han kjenner seg ikke igjen i Sæterbøs fremstilling.

— Vi sendte personell ned til Tyskland, da han ble operert der. Da han kom hjem fikk han tett oppfølging av støttekontakt og sykepleier i to uker, sier Hannestad.

Etter de to første ukene i Norge skal det ha vært sporadisk kontakt mellom den skadde og forsvaret.

— Sæterbø etterlyser en ansvarlig lege og juridisk og annen bistand til å finne ut av trygde- og støtteordninger. Er dette blitt tilbudt?

— Jeg kjenner ikke til at han er blitt tilbudt en slik hjelp. Men jeg synes likevel Forsvaret har gitt ham god oppfølging. Han kan jo bare ringe oss hvis han lurer på noe, sier Hannestad.