• Vi kjenner oss ikke igjen i innvendingene disse kirkegjengerne retter mot Åpen Kirke i Korskirken.

Det sier bymisjonsprest og leder for Åpen Kirke i Korskirken og prosjektleder for bymisjonssenter i Vågsbunnen, Knut Kaldestad.

Mange er glade

— Vi tar på fullt alvor når det er uro i Korskirken. Men vi kjenner oss ikke igjen når det sies at folk er redde for å komme til kirken. Mitt inntrykk er at veldig mange er glade for at Korskirken er en åpen kirke. Det er greit at noen har innvendinger mot de negative episodene som har skjedd. Men vi kunne ønsket at vedkommende hadde tatt saken opp direkte med oss slik at vi kunne ha diskutert saken ansikt til ansikt, sier Kaldestad.

Teologisk gjestfrihet

— Men det er kanskje vanskelig for noen å snakke med personalet om slike saker?

— Det kan hende, men vi som jobber i bymisjonen vil gjerne lytte. Vi har opplevd uheldige episoder. I de tilfellene det har vært snakk om kriminelle handlinger inne i kirken, har vi hjulpet ofrene å anmelde forholdene til politiet. Kirkens Bymisjon er ingen menighet, men vi jobber gjennom en åpen kirke. Vi er veldig tydelige på at vi har regler for hvordan man skal oppføre seg i et kirkerom. Korskirken skal være en stille kirke. Derfor har vi avvist personer som bråker, og noen av dem har fått karantene. Vi vil vise teologisk gjestfrihet, men samtidig minne om god folkeskikk og hvordan man ter seg i et kirkerom, sier Kaldestad.

- Dysser ikke ned

— I tillegg til kirkerommet i Korskirken har vi et lite rom der folk kan få en matbit, en kaffekopp og en prat. Det er en lav terskel inn til dette rommet. Det er opplagt utfordrende for oss, men slik ønsker vi det skal være, sier Kaldestad.

Han avviser at personalet prøver å dysse ned uheldige episoder.

— Men det er uheldig å blåse opp slike episoder. Når 40.000 mennesker i løpet av et år kommer innom den åpne kirken og noen av disse er rusmisbrukere, kan det selvsagt skje uheldige situasjoner vi ikke ønsker, sier Knut Kaldestad.