• Vi kjenner oss ikke igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen fra Statens forurensingstilsyn, sier assisterende informasjonsdirektør Eirik Hauge i Esso Norge.

Esso Norge er et av selskapene med flest tankanlegg og terminaler langs norskekysten. SFT opplyser at de store selskapene ikke er bedre enn de små når det gjelder slurv med vedlikehold og beredskap.

— Vi driver etter norske lover og regler. Anleggene våre inspiseres jevnlig av norske tilsynsmyndigheter. Dessuten har egne, interne kontrollsystemer for å fange opp eventuell svikt i rutiner og beredskap, sier Hauge.

— Har Esso Norge fått påpakning fra myndighetene for mangler ved selskapets tankanlegg?

— Nei, meg bekjent har vi ikke det.

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund mener det er på høy tid Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skaffer seg bedre oversikt over tilstanden til tankanleggene langs norskekysten.

Også miljøstiftelsen Bellona krever at alle tankanleggene langs norskekysten nå blir gransket.