BT viste onsdag hvordan Pensjonistpartiets bystyrerepresentant systematisk utnytter parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Hansen har vært varamedlem i nemnden som behandler klagesaker om parkeringstillatelser fra 1995 til 2007. Ifølge bystyrets sekretariat har han møtt et fåtall ganger de siste tre årene.

Les også: Står ulovlig på handikapplass | Hevder konen var med

— Bryter ikke reglene

Klagenemnden behandler saker som gjelder klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det gjelder blant annet klager på vedtak om tildeling av parkeringstillatelse. Disse sakene har det normalt vært flest av i nemnden. I 2005 behandlet nemnden 31 saker, syv av klagerne fikk medhold.

Da BT tidligere denne uken spurte Frank W. Hansen om hans bruk av konens parkeringstillatelse var i samsvar med regelverket, svarte Hansen:

— Parkeringsselskapet må komme med klare regler for hva som er lovlig og ikke lovlig. Jeg kan ikke se at jeg bryter reglene.

Personlig tillatelse

Fra bystyrets sekretariat får BT opplyst at det forutsettes at de som sitter i klagenemnden kjenner regelverket for de sakene de behandler.

I Forskrift om parkering for forflytningshemmede heter det at parkeringstillatelsen gir rett til blant annet å bruke reserverte parkeringsplasser i «samband med transport av den som har fått tillatelsen».

Det heter for øvrig i tildelingsbrevet fra Bergen Parkeringsselskap at: «Kortet kan bare benyttes av den person det er utstedt på og når eier av kortet er til stede i kjøretøyet».

Synspunkter? Diskuter her.

Bergens Tidende