Spørreundersøkelsen avdekker at bare 5,8 prosent av de pårørende bekrefter at de kjenner til en slik plan. Det ser derfor ut at lovens bestemmelser om at det skal utarbeides individuelle planer ikke er oppfylt.