— Jeg har ikke orket å tenke så mye på fremtiden. Etter allmøtet i dag kjenner du både fortvilelse og redsel. Har du arbeid eller må du også gå. For Roar Leivestad er det ennå håp. Tre ukers testing skal gi svar på om kalkovnene ved Odda Smelteverk produserer CO2 i så konsentrert form at det kan brukes til produksjon av Dicy.

Tre uker med spenning og frykt. Den 38 år gamle fagarbeideren har jobbet på smelteverket i 17 år. Familie og to barn binder ham til Odda.

Roar Leivestad har kamerater over hele fabrikken. Svogeren er blant dem som i går fikk den endelige dommen. Onkelen er vedlikeholdsarbeider og skal skilles ut. Han vet ikke om han fortsatt har arbeid når den prosessen er gjennomført.

— Jeg klarer ikke å glede meg over at vi ikke blir berørt i første omgang. Ikke når 150 ansatte må gå.

RAMMER FAMILIEN: To familiemedlemmer og en rekke gode venner av Roar Leivestad fikk i går vite at de ikke lenger har arbeid ved Odda Smelteverk.

RAMMER FAMILIEN: To familiemedlemmer og en rekke gode venner av Roar Leivestad fikk i går vite at de ikke lenger har arbeid ved Odda Smelteverk.
FOTO: EIRIK BREKKE